مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Beginner Hosting - 2000 MB space

100,000 MB Transfer


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Standard Hosting - 3000 MB space

150,000 MB Transfer


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Advanced Hosting - 6000 MB space

200,000 MB Transfer


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Deluxe Hosting - 20000 MB space

400,000 MB Transfer


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Power Hosting - 50,000 MB space

800,000 MB Transfer


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution